Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

Akik mindig velünk maradnak

 

Egyesületünk tagjai, mentorai, támogatói között többen már csak lélekben vannak velünk, ugyanakkor emberi nagyságukra és szakmai kiválóságukra mindig emlékezni fogunk.

 

“Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Juhász Gyula

Dr. Sille István

1943 – 2022

diplomata, egyetemi tanár, az „Illem, etikett, protokoll” című könyv szerzője, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének főtitkára, később tiszteletbeli tagja

Diplomata, protokollszakértő. 2001–2006 között a Külügyminisztérium és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium diplomatája, külgazdasági attasé Bosznia-Hercegovinában, a szarajevói magyar nagykövetségen. 2006 óta időszakos diplomáciai feladatokat látott el Brüsszelben, az Európai Unió mellett működő állandó magyar képviseleten, a bukaresti és a pekingi magyar nagykövetségeken. Az első professzionalista protokoll tanfolyamok alapítója, számos szakkönyv és oktatási anyag szerzője.

Dr. Sille István hosszú évek óta elismert szakíró itthon és külföldön egyaránt. Első szakkönyve „Illem, etikett, protokoll” címmel jelent meg 1988-ban, majd sikerére tekintettel az Akadémiai Kiadó 2013-ban már a 13. kiadásban adta ki. Minden egyetemen és főiskolán régóta oktatási alapanyagnak számít. Írásainak nagy értéke, hogy kultúrtörténeti vonatkozású ismereteket is tartalmaz. A viselkedéskultúrát, a hivatalos és a diplomáciai protokollt a több nyelven beszélő és megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkező szerző közel hozta mindazokhoz, akik más nemzetek szokásait, szakmai tudását tanulmányozni kívánják. Ezen túlmenően még számos könyve, írása jelent meg, amint az a Wikipédián is olvasható.

Az általános és közéleti viselkedéskultúra, a diplomáciai protokoll ismereteinek több generáción keresztül történő oktatásával tisztelettel és elismeréssel adózunk munkásságának.

Szakmai életútjának elismeréseként a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete 2019-ben felkérte dr. Sille István urat a Tiszteletbeli Tagság elfogadására és örömmel köszöntöttük ez alkalommal, mint teljes körű jogokkal rendelkező tagunkat az ünnepélyes keretek között történő Oklevél átadásakor. Életútja és mindaz, amit elért a protokoll szakma népszerűsítése érdekében, példaként tekinthető minden korosztály számára.

 

Bakos Ildikó

Dr. Fodros István

1943 – 2021

jogász, diplomata, újságíró, címzetes egyetemi docens, a Sao Tomé és Principe Demokratikus Köztársaság magyarországi tiszteletbeli főkonzulja, a Diplomata Magazin igazgató-főszerkesztője, a Magyar Protokollosok Országos egyesületének mentora

 

Pályáját a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) sajtó- és protokollfőnökeként kezdte, majd külföldön, a KGST-ben magyar szakértőként a tájékoztatási osztályon képviselte Magyarországot.

Hazatérte után a Magyar Média igazgatója, majd a Lapkiadó Vállalat vezérigazgató helyettese lett. A rendszerváltást követően folytatta sajtótevékenységét több lap alapító-tulajdonosaként. Nevéhez fűződik a „Válságkommunikáció” című hiánypótló könyv alkotása, amelyet több egyetemen tankönyvként használnak.

Társadalmi megbízatásai:

Göncz Árpád köztársasági elnök katonai irodájának szakértője volt, majd parlamenti szakértő.

Munkáját és sokrétű szakértelmét számos nemzetközi és magyar állami kitüntetéssel ismerték el.

Tóth Kinga

Nagy Ildikó

1941 – 2020

A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, címzetes egyetemi tanár, mestertanár, protokoll szakértő, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetettje, a Budapesti Metropolitan Egyetem Szakirányú Továbbképzési Központ protokoll szaktanácsadó-rendezvényszervező szakirány szakvezetője.

​Nagy Ildikó közel 20 éve volt egyesületünk tagja, többi évig alelnöke, a hallgatói tagozat ötletadója és azóta is meghatározó tagja, a Nemzetközi Kommunikációs, Viselkedéskultúra és Protokoll Verseny megálmodója. A X. jubileumi versenyen került átadásra először a tiszteletére alapított és nevét viselő díj, melyet mostantól minden évben a kiemelkedő protokoll oktatói munkáért adnak át.

Elkötelezetten támogatta az elnökség munkáját és örömmel vonta be a hallgatókat egyesületünk életébe. Példaértékű volt a protokollos szakma és a viselkedéskultúra iránti szeretete és segítőkész, mindig pozitív hozzáállása. Előadásait nagy figyelemmel hallgatták a határon túli magyar intézményekben is.
Szakmai életpályájának kiemelkedő állomása volt, amikor a Metropolitan Egyetem Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzésének szakvezetője lett.
Szaktudását, elhivatottságát több alkalommal is jutalmazták, legutóbb 2020-ban a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésével ismerték el a protokoll és viselkedéskultúra területén végzett kiváló́ oktatói, oktatásszervezői, tananyagfejlesztői munkáját és tehetséggondozó tevékenységét.

Szakterületei:

Diplomáciai, állami és hivatali protokoll, diplomáciai rendezvények, delegációs programok, konferenciaszervezés, nemzetközi rendezvényszervezés, vendéglátási alkalmak szervezése, közszereplő viselkedéskultúrája, általános viselkedéskultúra, megjelenéskultúra.

Laczkó Rita

Farkas Ferenc

1953 – 2020

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, felügyelőbizottsági tag

 

2004 óta volt Egyesületünk tagja és több évig a felügyelőbizottság tagja. Szaktudásával, elkötelezettségével nemcsak az elnökség munkáját segítette, hanem a fiatal kollégákkal is örömmel osztotta meg tapasztalatait. Példaértékű volt a protokollos szakma iránti szeretete és önzetlen, mindig pozitív hozzáállása.

Szakmai életpályája a Béla Király úti Kormányvendéglátásnál kezdődött, majd külügyminisztériumi munkássága során több külszolgálat is következett. 2001-től nyugdíjazásáig a Külügyminisztérium Protokoll Főosztályán dolgozott.

Számos kormányfői, miniszterelnöki, császári és királyi látogatás, illetve nemzetközi konferencia szervezésében és lebonyolításában működött közre. Szaktudását, elhivatottságát több alkalommal is dicsérettel, miniszteri elismeréssel jutalmazták.

Galovtsik Erik

Szirmai Gábor

Elhunyt 2018-ban

nyugalmazott ezredes

Galovtsik Erik

Kaán Zsuzsa

1946 – 2011

táncművész, koreográfus, egyesületünk pártolótagja

Galovtsik Erik

Ottlik Károly

1956 –

Protokollfőnök, tanszékvezető tanár, számos protokoll témájú szakkönyv szerzője

Galovtsik Erik

Sir Fra Maximillian R.I. Jankovich gróf

2013

A Máltai Lovagrend (KMFAP) szerzeteslovagja, egyesületünk tagja

Galovtsik Erik

Kósa Diána

Elhunyt 2009-ben

egyesületünk alapító tagja

Nánási M. Zoltán

Elhunyt 2011-ben

egyesületünk tagja

Tisztelettel emlékezünk további egyesületi tagjainkra:

Fekete Ferenc, Gintner Károlyné, Horváth Lászlóné Marika, Lacházi László és Simon Lajos.