Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

Elnökség bemutatás

Az Egyesületünk elnöksége, olyan elhivatott szakemberekből áll, akik hosszú évtizedek óta tevékenykednek az üzleti, hivatali élet és közigazgatás területén, a protokoll, rendezvényszervezés és a hozzájuk kapcsolódó szakterületeken.

Laczkó Rita

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének elnöke

1997 óta tevékenykedem a közigazgatásban nemzetközi és protokoll területen. Pályafutásomat az Igazságügyi Minisztériumban kezdtem külügyi és protokoll referensként, majd 2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külügyi és Protokoll Osztály vezetőjének neveztek ki. 2010 óta a Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztály helyettes vezetője, a Protokoll és Szervezési Osztály vezetője vagyok.

Pályafutásom alatt számos miniszteri és egyéb magas szintű, hazai és nemzetközi konferencia főszervezője voltam, mint pl. a magyar EU elnökség Bel- és Igazságügy-miniszteri tanácsi ülése és belügyi rendezvényei, Salzburg Fórum belügyminiszteri konferenciák, V4 igazságügyi és belügyminiszteri konferenciák. Társadalmi munkában a Magyar Kick-Box Szövetség VIP-koordinátoraként néhány évig a sportprotokoll területén is aktív szerepet vállaltam és tevékenyen részt vettem Európa- és Világbajnokságok, Világkupák megszervezésében és lebonyolításában.

Diplomáciai protokoll képzést folytatok óraadó tanárként a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának mesterképzésén, valamint közigazgatási protokollt és rendezvényszervezést oktatok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzésén, és a Metropolitan Egyetem protokoll és rendezvényszervezés szakirányú továbbképzésén, ahol mindig nagy hangsúlyt fektetek a gyakorlati képzésre.

1998-ban léptem be a Magyar Protokollosok Országos Egyesületébe, amelynek 2013 óta elnökségi tagja, 2018 óta pedig az elnöke vagyok.

 

Laczkó Rita

Bakos Ildikó

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének főtitkára

A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi kar – (VATI) vállalkozásszervező közgazdászként, marketing szakirányon végeztem. 1994-ben alapítottam saját cégemet, amely mára az uniós trendeknek megfelelően komplex rendezvényszervezéssel és marketinges feladatok ellátásával foglalkozik.

A rendezvényszervezés területén minden részletre kiterjedő szolgáltatást biztosít vállalkozásom a megbízók részére, legyen szó protokoll rendezvényről, konferencia típusú üzleti rendezvényről. Ezeken a rendezvényeken keresztül volt lehetőségem bizonyítani, hogy a sikeres lebonyolítás titka az alázatos és pontos munkavégzés.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy tapasztalataim alapján cégemet több minisztérium és háttér intézményeik, valamint multinacionális vállalkozások is megkeresik rendezvényeik lebonyolítására. Cégemben szívesen foglalkoztatok fiatalokat és on the job oktatom a protokoll szabályait.

1996 óta vagyok tagja a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének és 2000-től cégem látja el az egyesület titkárságának feladatkörét. Korábban az egyesületben főtitkári és alelnöki feladatokat láttam el. ,jelenleg pedig ismét a titkársági és gazdsági terület vezetőjeként a főtitkári pozíciót látom el.

 

Bakos Ildikó

Virágh Beáta

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke

Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, azon belül a kis- és középvállalkozások menedzsmentjére szakosodtam és elvégeztem a Kürt Akadémia Intellingens Marketing képzését is.

Elismeréssel és tisztelettel követem azokat a szakembereket, akik a protokollos hivatást választják és abban napi szinten tevékenykednek. Munkájuk a vállalkozásom okán igen közel áll hozzám. Közel három évtizede prémium minőségű protokoll ajándéktárgyak tervezésével és gyártásával segítem a protokollosokat és üzletembereket. Az eltelt hosszú évek alatt a kivitelezői oldalról látom és tapasztalom nap, mint nap, hogy milyen nagy érték és mekkora felelősség a protokollos munkája. Ebben a munkában igyekszem segíteni a protokollosokat, rendezvényszervezőket, menedzserasszisztenseket. E munkánkat 2023-ban az Év Széchenyi Vállalkozása 2022 díjjal ismerte el a Gróf Széchenyi Család Alapítvány.

2010 óta vagyok a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja. 2013 és 2015 között az a megtiszteltetés ért, hogy már dolgozhattam alelnökként az Egyesületben. Akkor a titkársági feladatok egy része tartozott hozzám. Jelenlegi feladataim közé tartozik az Egyesület online megjelenéseinek koordinálása (közösségi oldalak, honlap), és azok tartalommal való megtöltése, valamint a havi rendszerességel megjelenő hírlevél  szerkesztése és az Arculati kézikönyv összeállítása.
Nagy kihívás volt számomra a Protokoll Podcast csatorna beindítása, mely hazánk első protokollal, viselkedéskultúrával foglalkozó csatornája. Köszönöm az elnökség bizalmát és támogatását, mely nélkül ez nem jöhetett volna létre. Hálás vagyok azon tagtársainknak is, akik ezen felületek szerkesztésében segítségemre vannak.
Meggyőződésem, hogy a mai gyorsan változó világban rendkívül fontos a megfelelő kommunikáció mind képben, mind hangban. Egy olyan diszkrét szakmában, mint a protokoll ez nem mindig könnyű, viszont megkerülhetetlen.

Fontos számomra, hogy a tudásomat és tapasztalatomat a civil életben is át tudjam adni a számomra fontosnak tartott területeken. A Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány kuratóriumi elnökeként civil szervezetek működésének és vezetésének technikáját sajátítottam el, valamint jelenleg is pályázati úton és pártfogókon keresztüli források bevonásával is foglalkozom.

Az így szerzett tapasztalataimat és tudásomat felajánlom és örömmel veszek részt az Egyesület munkájában.

 

Virágh Beáta

Sáskáné Nádas Ágnes

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke

Címzetes egyetemi docens, turisztikai közgazdász, protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere, a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének alapító elnöke, a „gettogetHR“ projekt ötletgazdája és vezetője

 

SZAKMAI HITVALLÁSOM: A HITELESSÈG ÉS A TISZTELET

Személyes és szakmai hitelesség mindenek felett. Mindig ügyeltem erre, akár családi, baráti, akár szakmai kapcsolatokról van szó. Szavaim és tetteim összahangja; a megbízhatóság; a tudásomhoz és lehetőségeimhez mérten a maximum nyújtása; valamint önmagammal és környezetemmel szemben támasztott igényesség számomra a hitelesség alapja. Életemet meghatározó alapelv minden területen és szerepkörben a másik ember és annak életútja iránti tisztelet, együttérzés és jóakarat. Ezen építőkövek azok, amelyekre szilárdan építettem a személyes márkámat, amelyre évtizedek múltával is büszke kívánok lenni és amellyel utat és példát szeretnék mutatni a jövő generációja számára.

SZAKMAI ÉLETÚT
Közel 30 éves szakmai pályafutásom alatt a ranglétra valamennyi fokán jártam a rendezvényszervező, protokollos és vezetői asszisztens munkakörökben. Számos értékes tapasztalatot szereztem Magyarországon és külföldön a közigazgatási területen, az üzleti életben és a civil szervezetekben való szerepvállalás révén egyaránt.
Úgy gondolom, mindannyiunk felelőssége, hogy a kapott talentumokat mások szolgálatába állítsuk, a lehető legmegfelelőbb módon kamatoztassuk, értéket teremtsünk, majd tudásmegosztás révén értéket közvetítsünk, akár a családban, akár a hivatásban vagy épp társadalmi szerepvállalás útján.

Munkahelyek:
• 2018-tól Siemens, Bécs- IT ECP-ERP európai igazgatójának személyi asszisztense
• 2013-2018: FondsConsult Holding GmbH, München-team asszisztens és rendezvény menedzser
• 2008-2013: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezetszabályozási és Titkársági Főosztálya -vezető-tanácsos, protokoll és rendezvényszervezési szakterületen
• 2004-2008: Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztálya
– protokoll referens
• 1999-2002: International Protocol Bureau Kft. – ügyvezető
• 1997-1999: Sympo-Interservice Kft. – rendezvényszervező

 

Társadalmi szerepvállalás
• 1996-tól a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja, 2024-től alelnöke
• 2015-től az „Europa“- Club (Bécs) tagja, 2018-tól vezetőségi tagja,2024-től jegyzője
• 2017-től a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének alapító elnöke
• 2019-től a „gettogetHR“ személyes és szakmai kompetenciafejlesztést segítő projekt ötletgazdája és vezetője
• 2020-tól a Magyarország Barátai Alapítvány tagja
• 2021-től az Osztrák-magyar Ünnepi Hagyományokat Őrző Kulturális Egyesület alapító alelnöke
• 2023-tól az Osztrák-Magyar Baráti Társaság tagja

PUBLIKÁCIÓK
• „A vezetői asszisztencia jövője-a jövő vezetői asszisztenciája“ c.szakmai tanulmány ötletgazdája, társszerzője, szerkesztője (2023)
• „TOP SECRETARY- a vezetői asszisztencia kulisszatitkai“ (Publio Kiadó, 2021) c. szakmai kézikönyv asszisztensek számára
• „Digitálsi iránytű a digitális világban“-társszerkesztő (Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete saját szakmai kiadványa, 2021)
• „Rendezvényszervezési alapismeretek“- Zsigmond Király Főiskola szakmai jegyzet (2004)

 

Virágh Beáta

Lovász Erika

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke

2001. óta dolgozom az államigazgatásban, a Legfőbb Ügyészségen, ahol nemzetközi kapcsolatokkal, protokollal, utazás- és rendezvényszervezéssel foglalkozom. Számos állami vezetői szintű küldöttség, két- és többoldalú nemzetközi rendezvény, valamint vezetői és szakértői kiküldetés szervezésében és koordinálásában vettem részt.

Tanulmányaimat az akkori Budapesti Gazdasági Főiskolán végeztem, előbb közgazdászként vendéglátó és szálloda szakon, majd szakdiplomácia szakon.

2009-ben csatlakoztam az Egyesület tagságához.

Közreműködtem a 2010. novemberben Budapesten megrendezett Protokoll Világkongresszus előkészítésében, szervezésében és megrendezésében.

2013-2022. között évente részt vettem a Főiskolai és Egyetemi Protokoll Verseny előkészítésében, és zsűritagként a megrendezésben.

7 évig oktattam rendezvényszervezést a Metropolitan Egyetemen, ahol tantárgyfelelősként, szakdolgozat konzulensként, szakdolgozat bírálóként és államvizsga bizottsági tagként dolgoztam.

A magyar női floorball válogatott mellett 1 éven át önkéntesként tevékenykedtem és szereztem tapasztalatot a sportprotokoll, sportszervezés és csapatmenedzsment területén.

 

 

Virágh Beáta

Kóti Enikő

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke

Egyetemi tanulmányaim során nemzetközi tanulmányok szakos, európai integrációra specializálódott hallgatóként már az első években megfogott a diplomácia és a protokoll világa, különös tekintettel az Európai Unió intézményrendszere és működése kapcsán.
A mesterképzést követően tanulmányaimat a Budapesti Metropolitan Egyetem Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szakán bővítettem.
A megszerzett tudást immár a munka terén is lehetőségem nyílik ötvözni és alkalmazni. Korábban Budapesten, az Európai Unió Házában, gyakorlati EU-s tájékoztatással és kommunikációval foglalkoztam, jelenleg pedig az ENSZ Élelemzésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének budapesti regionális irodájában többek között nemzetközi konferenciák szervezésében veszek részt.
Az elmúlt években számos rendezvényen és országos szintű sporteseményeken önkéntesként segítettem a szervezők munkáját a lebonyolítás során.
A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének 2021 óta vagyok tagja. 2023-tól egy éven keresztül tisztség nélkül segítettem az elnökség munkáját, 2024-től pedig alelnökként tevékenykedem a szervezetben.

Virágh Beáta