Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

Elnökség bemutatás

Az Egyesületünk elnöksége, olyan elhivatott szakemberekből áll, akik hosszú évtizedek óta tevékenykednek az üzleti, hivatali élet és közigazgatás területén, a protokoll, rendezvényszervezés és a hozzájuk kapcsolódó szakterületeken.

Laczkó Rita

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének elnöke

1997 óta tevékenykedem a közigazgatásban nemzetközi és protokoll területen. Pályafutásomat az Igazságügyi Minisztériumban kezdtem külügyi és protokoll referensként, majd 2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Külügyi és Protokoll Osztály vezetőjének neveztek ki. 2010 óta a Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztály helyettes vezetője, a Protokoll és Szervezési Osztály vezetője vagyok.

Pályafutásom alatt számos miniszteri és egyéb magas szintű, hazai és nemzetközi konferencia főszervezője voltam, mint pl. a magyar EU elnökség Bel- és Igazságügy-miniszteri tanácsi ülése és belügyi rendezvényei, Salzburg Fórum belügyminiszteri konferenciák, V4 igazságügyi és belügyminiszteri konferenciák. Társadalmi munkában a Magyar Kick-Box Szövetség VIP-koordinátoraként a sportprotokoll területén is aktív szerepet vállalok, tevékenyen részt vettem Európa- és Világbajnokságok, Világkupák megszervezésében és lebonyolításában.

1998 óta vagyok tagja a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének, ahol jelenleg elnökként tevékenykedem. Diplomáciai protokoll képzést folytatok óraadó tanárként a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának mesterképzésén, valamint közigazgatási protokollt és rendezvényszervezést oktatok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzésén, ahol mindig nagy hangsúlyt fektetek a gyakorlati képzésre.

Laczkó Rita

Bakos Ildikó

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének főtitkára

A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi kar – (VATI) vállalkozásszervező közgazdászként, marketing szakirányon végeztem. 1994-ben alapítottam saját cégemet, amely mára az uniós trendeknek megfelelően komplex rendezvényszervezéssel és marketinges feladatok ellátásával foglalkozik.

A rendezvényszervezés területén minden részletre kiterjedő szolgáltatást biztosít vállalkozásom a megbízók részére, legyen szó protokoll rendezvényről, konferencia típusú üzleti rendezvényről. Ezeken a rendezvényeken keresztül volt lehetőségem bizonyítani, hogy a sikeres lebonyolítás titka az alázatos és pontos munkavégzés.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy tapasztalataim alapján cégemet több minisztérium és háttér intézményeik, valamint multinacionális vállalkozások is megkeresik rendezvényeik lebonyolítására. Cégemben szívesen foglalkoztatok fiatalokat és on the job oktatom a protokoll szabályait.

1996 óta vagyok tagja a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének és 2000-től cégem látja el az egyesület titkárságának feladatkörét. Korábban az egyesületben főtitkári szerepet töltöttem be, jelenleg pedig a titkársági és gazdasági területet vezető alelnöki, pozíciót látom el.

Bakos Ildikó

Ley Gábor

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke

2005-ben szereztem történész diplomát a Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az egyetemi évek alatt sok tapasztalatot és sokrétű tudást szereztem, mely nagyban segített abban, hogy az élet minden területén megálljam a helyem.

Családi tradíció révén már a tanulmányaim alatt a diplomácia területén kezdtem dolgozni.

Hosszú évek kemény munkája után, mely idő alatt végigjártam a ranglétra összes lépcsőfokát a rendezvényszervezés területén. A  diplomáciai testületeknek nyújtott szolgáltatások során megismerkedtem számos nemzet kultúrájával, gasztronómiájával és viselkedési szokásaival. Összetett tudást szereztem többek között a rezidenciavezetés, az elméleti és a gyakorlati protokoll területén is.

Többek között az Ausztrál, Kanadai, az Amerikai Egyesült Államok, a Dán és Maláj Nagykövetségek rendezvényeinek lebonyolításában és szervezésében vettem részt.

 Svédország Nagykövetségén közel 10 évig vezettem a nagyköveti rezidenciát, ahol már a rendezvények szervezése mellett a rezidencia épületének üzemeltetésében, illetve állagmegóvásáért is felelős voltam.

Jelenleg a Brit Nagykövetségen dolgozom, mint Rezidencia Manager. Munkám során a nagykövetség rendezvényeinek szervezéséért és lebonyolításáért felelek, de lévén, hogy a rezidencia épülete műemléki védettséget élvez, az épület állagmegóvási, felújítási és karbantartási munkáinak megszervezésében és felügyeletében is közreműködök.

2019 óta vagyok tagja a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének ahol jelenleg alelnökként tevékenykedek.

2020 óta a Metropolitan Egyetemen tanítok diplomáciatörténetet a Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatóknak.

 

Tóth Kinga

Molnár Éva

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke

A magyar közigazgatásban 2012 óta tevékenykedem szervezési és protokoll területen. Szakterületi pályafutásomat az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkári kabinetében kezdtem államtitkári programok szervezésével, majd az azóta miniszteri szintre emelt tárca kormányzati háttérintézményeként 2017-ben alapított Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) protokollfőnökeként dolgozom. Eddigi pályafutásom alatt számos államtitkári, miniszteri és egyéb, magas szintű hazai és nemzetközi szakmai esemény szervezésében, lebonyolításában, rendezvények konferálásában, moderálásában működhettem közre.

A magas rangú női vezetők mellett végzett munka során irányult a figyelmem a nők közéletben és vezető pozíciókban betöltött szerepére, feladataira. Ezért 2020-ban elvégeztem a Mathias Corvinus Collegium hiánypótlónak tekinthető Női Közéleti Vezetőképző Programját. Fontosnak tartom a női szakmai közösség építését is, ezért megalakulása óta tagja vagyok a Nők a Magyar Nemzetért Mozgalomnak.

A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének 2018 óta vagyok tagja. Az Egyesületről egyetemi tanulmányaim során hallottam szaktanáromtól, az Egyesület elnökétől, Laczkó Ritától. Mindig fontosnak tartottam, hogy a munkám mellett társadalmi tevékenységet is folytassak, ezért megtiszteltetés számomra, hogy az Egyesület alelnökeként dolgozhatok.

Külsős óraadó tanárként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi szóvivő, majd Média- és Közszolgálati Kommunikáció szakirányú továbbképzési szakán tarthattam Közszolgálati etikett és protokoll, valamint Megjelenés- és viselkedéskultúra kurzusokat.

Galovtsik Erik

Virágh Beáta

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke

Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, azon belül a kis- és középvállalkozások menedzsmentjére szakosodtam.

Elismeréssel és tisztelettel követem azokat a szakembereket, akik a protokollos hivatást választják és abban napi szinten tevékenykednek. Munkájuk a vállalkozásom okán igen közel áll hozzám. Közel három évtizede prémium minőségű protokoll ajándéktárgyak tervezésével és gyártásával segítem a protokollosokat és üzletembereket. Az eltelt hosszú évek alatt a kivitelezői oldalról látom és tapasztalom nap, mint nap, hogy milyen nagy érték és mekkora felelősség a protokollos munkája. Ebben a munkában igyekszem segíteni a protokollosokat, rendezvényszervezőket, menedzserasszisztenseket.

2010 óta vagyok a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének tagja. 2013 és 2015 között az a megtiszteltetés ért, hogy már dolgozhattam alelnökként az Egyesületben. Akkor a titkársági feladatok egy része tartozott hozzám. Azóta, főként a legújabb marketing stratégiák területén bővítettem tudásomat.

Fontos számomra, hogy a tudásomat és tapasztalatomat a civil életben is át tudjam adni a számomra fontosnak tartott területeken. A Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány kuratóriumi elnökeként civil szervezetek működésének és vezetésének technikáját sajátítottam el, valamint jelenleg is pályázati úton és pártfogókon keresztüli források bevonásával foglalkozom.

Az így szerzett tapasztalataimat és tudásomat felajánlom és örömmel veszek részt az Egyesület munkájában.

Virágh Beáta