Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

Az Elismerési és Etikai Bizottság bemutatása

Az Elismerési és Etikai Bizottság feladata az elismerések, kitüntetések odaítélésének irányítása a szervezetben, valamint az Egyesület Etikai Kódexének betartatása. 

Major Éva

az Elismerési és Etikai Bizottság elnöke

Az ELTE BTK (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) elvégzése után, hosszú éveken keresztül spanyol – német szakos tanárként dolgoztam egy budapesti középiskolában. Három külszolgálatra is elkísértem férjemet, aki misszióvezetői feladatokat látott el. Abban az időben kellett először komoly protokolláris feladatokat ellátnom. Tökéletesíteni szerettem volna tudásomat, így spanyolországi külszolgálatunk alatt, Madridban elvégeztem egy kétéves protokoll és rendezvényszervezői Mastert.

Hazatérve felvételt nyertem a Külügyminisztérium Protokoll Főosztályára, az Állami Protokollra. Életem legizgalmasabb majd hét évét töltöttem ott, ahol az elnöki, miniszterelnöki és házastársaik látogatási programjait készítettük.

Saját jogon elnyertem a vezetőkonzuli posztot Moldovába, ahol hét ország számára működő Vízumátvevő Központot vezettem. Ezt követően, tanácsosi rangban protokollos diplomata voltam bécsi nagykövetségünkön.

Egyesületünknek 16-ik éve vagyok lelkes tagja, Felügyelő Bizottsági tagként negyedik éve, Jelölő Bizottsági tagként szintén negyedik alkalommal igyekeztem segíteni az Egyesület munkáját.

Laczkó Rita

Koncz Veronika

az Elismerési és Etikai Bizottság tagja

Protokoll és PR szaktanácsadó (stylist és stílustanácsadó)

Szaktudását több, mint 20 éven át a közszolgálatban, az igazságszolgáltatás területén kamatoztatta sajtótitkárként és protokollosként. Számos magas rangú, nemzetközi, protokolláris és sajtónyilvános rendezvény sikeres lebonyolítása áll mögötte a szervezéstől a megvalósításig.

Célja a protokoll jelentőségének erősítése, a megjelenés- és viselkedéskultúra nélkülözhetetlen üzenetének átadása. Előadásai, tréningjei kiváló alkalmat nyújtanak a protokolláris és üzleti rendezvények szervezéséhez szükséges ismeretek, valamint a sikerhez vezető megjelenés és viselkedés elsajátítására.
A viselkedéskultúra társadalmi népszerűsítésében nagy jelentőségű feladatot lát el, hiszen rendszeresen megjelenő Illempecek című rádióműsora, közel ezer emberhez jut el hétről-hétre, melyről a rádiócsatorna kifejezetten pozitív visszajelzéseket kap.

Közel áll hozzá az etikus magatartás kutatása, diplomamunkája a bírói, ügyészi és ügyvédi etikai kódexek összehasonlítása volt, s e területen ma is neves szaktekintélyekkel működik együtt.

Bakos Ildikó

Orbánné Kovács Terézia

az Elismerési és Etikai Bizottság tagja

2015-ben, 40 év után, az Országos Atomenergia Hivatal nemzetközi osztályának vezetőjeként mentem nyugdíjba. Kis létszámú hivatal lévén, a nemzetközi osztály feladatai közé tartozott, többek között, a rendezvényszervezés és az ezzel kapcsolatos protokoll feladatok ellátása is. Ez a delegációk repülőtéri fogadásától, az ülések lebonyolításán át az étkezések megszervezését, az ajándékok és a technika biztosítását egyaránt jelentette. A kisebb, 50-60 fős, rendezvények megszervezését és lebonyolítását házon belül megoldottuk, de a nagyszabású nemzetközi rendezvényeinkhez külső segítséget is igénybe vettünk.

Egy ilyen alkalommal ismerkedtem meg Bakos Ildikóval, aki megkérdezte, hogy miért nem vagyok tagja a protokollosok egyesületének, aminek a létezéséről nem is tudtam. Jelentkeztem és a bemutatkozásom után 2011-ben felvételt nyertem az egyesületbe.

Azóta igyekszem részt venni az egyesület munkájában és az általa szervezett rendezvényeken. Két tisztújító közgyűlés előkészítésében segédkeztem és amennyire egészségem engedi, ma is igyekszem aktívan benne lenni az egyesületi életben.

Virágh Beáta