Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

A Felügyelő Bizottság bemutatása

A Felügyelő Bizottság az Egyesület pénz-és vagyonkezelését, gazdálkodását, törvényes működését ellenőrző szerve. 

Galovtsik Erik

a Felügyelő Bizottság elnöke

Az Egyesület alapító tagjaként változatlan megtiszteltetés, hogy az Egyesület életében sok év óta szerepet tudok játszani. Olyan közösség tagja vagyok harminc év óta, amely nem csak szakmai, hanem baráti kapcsolatokat is jelent.

Az Egyesület baráti társaságként, klub jelleggel alakult meg. Az elején elsősorban egymás szakmai segítésére fektettük a hangsúlyt. Egy idő után azonban felismertük, hogy. fontos volt a protokoll szakmai széles körű megismertetése az oktatás területén is. Fontos számunkra, hogy a protokollképzést és hivatást hivatalos formában is elismertessük.

Az Egyesület alapításakor a Magyar Köztársaság Kormányvendégházainak és Rezidenciáinak helyettes vezetője, majd 1998-tól vezetője voltam. A Kormányvendégházakban a magyar állam legmagasabb rangú vendégei (királyok, államelnökök, miniszterelnökök) programjai szervezésének, és lebonyolításának egyik felelőse voltam. A mi szervezetünk látta el négy éven át a köztársasági elnök Sándor Palotában tartott rendezvényeinek és protokolláris eseményeinek lebonyolítását.

Az Egyesületben a harminc év alatt háromszor töltöttem be a főtitkári és egy cikluson keresztül az alelnöki posztot. Minden jubileumi rendezvény szervezőbizottságának aktív tagja voltam és a mai napig támogatom az elnökség munkáját. Folyamatosan számíthatnak rám, hiszen egy rövid ideig a felügyelőbizottság tagja is voltam, illetve rendszeresen részt veszek a közgyűlések és tisztújító közgyűlések előkészítésében is. Az Egyesület kiemelt rendezvényeiben is sok esetben részt vettem szervezőként.

Oktattam a Nemzetközi Protokoll iskolában és a METU-n. A Protokoll Nagylánc kitüntetettje vagyok.

Laczkó Rita

Madlenáné Szalma Eszter

a  Felügyelő Bizottság tagja

Az egyesület egyik alapító tagja vagyok.

Munkámat az Igazságügyi Minisztérium különböző területein végeztem, hosszú évekig a Nemzetközi Osztályon, majd  ajánlatot kaptam a rendvédelem egyik szervezetétől, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától. Nagy kihívás volt ez, mert a civil életből belecsöppentem a katonai életbe. Ekkor jött létre a protokoll klub. Számomra ez egy mentsvár volt, mert a tagok között voltak hivatásos katonák, akiktől nagyon sokat tanultam. Bármikor kértem tanácsot, mindig segítettek.

A  kis klub – legnagyobb örömömre – egyesületté nőtte ki magát és jó látni,, hogy a fiatal kollégák is szívükön viselik az egyesület létét, egyre többen jelentkeznek tagnak.

A mai napig örömmel veszek részt minden rendezvényen, programon. ha szükséges szívesen segítek.

A Felügyelő Bizottságnak hosszú évek óta vagyok tagja, több éve az elnöke. Ezzel a munkámmal is igyekszem segíteni az elnökség nem mindig könnyű munkáját. Több alkalommal vettem részt a Jelölő Bizottság munkájában.

Említést érdemel, hogy felvetésemre az egyesület elnöksége nagy örömmel vállalta a kömlődi gyermekotthon patronálását. Ez a munka a mai napig folyamatos.

Bakos Ildikó

Földes Péter

a Felügyelő Bizottság tagja

1972 – 2006 között a Főpolgármesteri Hivatal, majd annak jogutódjánál dolgoztam, mint a Szervezési Ügyosztály köztisztviselője, szervezési csoportvezető beosztásban. A rendszerváltást követően, több minisztérium ugyanezen feladatokat ellátó kollegájával kerültem munkakapcsolatba és ekkor bizonyosodtunk meg arról – kollegáimmal közösen -, hogy ez a feladatvégzés a protokollos feladatokat tartalmazza.

Ezen együttműködésünk alkalmával született meg az elhatározás, hogy a főhatóságok, minisztériumok protokollal foglalkozó munkatársai alakítsanak egy klubot, ahol a meglévő tudásunkat egyesítve és azt kiegészítve dolgozzunk együtt. Ennek a kitartó munkának köszönhető, hogy a klub kinőtte magát és egyesület lett. Ez ma is él és az alapelhatározásnak megfelelően működik.

Hosszú évek óta tagja vagyok a Felügyelő Bizottságnak, korábban elnökként, jelenleg tagként igyekszem észrevételeimmel, javaslataimmal támogatni az elnökség munkáját.

Virágh Beáta