Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

Történetünk

Dr. Vámos Lászlóné többéves szakmai tapasztalata alapján, kollegiális együttműködésen alapuló baráti klubból kiindulva, az elmúlt 29 évben óriási változáson ment át szakmai egyesületünk.

A hazánkban és a közép-európai országok között is egyedülálló kezdeményezésnek bizonyuló szervezet tagjai a protokoll, a viselkedéskultúra és a professzionális rendezvényszervezés hazai szakértői, illetve a diplomáciai protokoll közigazgatásban dolgozó szakemberei, valamint a kapcsolódó szolgáltatási területek képviselői. Egyesületünk bebizonyította, hogy a protokollos szakma komoly hivatás. Nekünk köszönhető a protokoll ügyintéző szakma képzési programjának kidolgozása és állami elismertetése. Tagjaink rendszeresen oktatnak közép- és felsőoktatási intézményekben, itthon és Erdélyben egyaránt, így járulva hozzá a minőségi képzésekhez. A nemzetközi / diplomáciai protokoll szakértői nagyban segítik a tágabb nemzetközi környezetünkkel és a szomszédos országokkal való jobb összhang megteremtését és annak fenntartását, széleskörű szakmai tevékenységükkel hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatokhoz.A szakmai találkozókon a protokoll szakértők mindig nagy hangsúlyt fektetnek az egyes nemzetekre, nemzetiségekre és azok sajátosságaira, hiszen a protokoll alapvetően egy viselkedési minta, amely a kialakult hagyományokra, a hazai és nemzetközi jogszabályokra, illetve az írott és íratlan, de mindenki által elvárt előírások betartására és betartatására alapul.

Egyesületünk hitvallása, hogy a viselkedéskultúra szabályainak megfelelő alkalmazása alapvető emberi érték. Az illemszabályok betartása a társadalmi együttélés egyik alapvetése, amellyel a tiszteletet fejezzük ki a másik egyén iránt. Azok be nem tartása, vagy akár tudatos megszegése sértés lehet bárhol a világon. Az egymás iránti tisztelet, a tolerancia, a megfelelő kommunikáció, az illem- és viselkedési szabályok betartatása és betartatása, az esélyegyenlőség biztosítása képezi az emberi lét alapját. 1993-as alapításunk óta töretlen célunk, hogy ezt minél szélesebb körben terjeszteni tudjuk. Az elmúlt időszakban oktatási intézmények és üzleti szereplők egyaránt egyre nagyobb számban kerestek meg bennünket oktatási igényükkel, hogy adjuk tovább egyesületünk tagjainak elméleti tudását és szakmai tapasztalatát, így segítve a hallgatók és intézményi munkatársak munkáját. Jelenlegi tagjaink között többen oktatók, tankönyvírók, országosan jegyzett szakemberek. Számos tagunk jelenleg is oktat közép- és felsőfokú oktatási intézményben, hazánkban és Erdélyben egyaránt, így járulva hozzá a minőségi képzésekhez.

Egyesületünk 2012 óta közhasznú szervezetként tevékenykedik, és társadalmi szerepvállalásunk, hogy törekszünk a protokoll szakma széleskörű meg- és elismertetésére, az általános viselkedéskultúra fejlesztésére. Ebben segítenek bennünket egyesületünk jelenleg is aktív, a diplomáciai, állami és üzleti szférában tevékenykedő protokoll szakértő. A protokoll nagy elkötelezettséget, szaktudást és felelősségvállalást követel, ugyanakkor nem csupán egyéni tevékenység, hanem egy rendkívül összetett csapatmunka, szoros együttműködés eredménye. Ezért is fontos számunkra, hogy a protokollos személye, személyisége, maga a protokoll szakmai visszakapja megérdemelt szerepét a különböző munkaterületeken és a társadalomban egyaránt. Tagjaink közül többen oktatók, tankönyvírók, akik rendszeresen szerepelnek a különböző médiumokban. Ők elméleti tudásukat a hivatali életben szerzett értékes munkatapasztalatokkal ötvözve óriási ismeretanyagot tudnak átadni. Bizonyítja ezt az egyesületünk 25 éves jubileuma alkalmából 2018-ban megszervezett, teltházas ünnepi konferenciánk sikere is.

Dr. Habsburg Ottó úr – az európai műveltségű Királyi Főherceg – az Egyesület mentora volt hosszú éveken keresztül. Írásbeli és szóbeli megszólításban Elnök úrnak kellett szólítani őt, mert a Nemzetközi Páneurópai Unió elnöke volt. A magyar és az európai történelem meghatározó személyisége volt, példakép mindnyájunk számára. Egyesületünkben tiszteletbeli tagként fia, dr. Habsburg György úr követte.

Tiszteletbeli tagunk volt továbbá dr. Sille István, aki több protokoll alapmű elismert írója volt.

Tiszteletbeli Elnökünk:

dr. Vámos Lászlóné

A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke

Dr. Vámos Lászlóné igazságügyi főtanácsos

Nemzetközi Protokoll Érdemrenddel kitüntetett protokoll szakértő, oktató a Madridban működő Nemzetközi Protokoll Iskolában, a Madridban működő Nemzetközi Protokoll Kongresszus Szervező Bizottság tagja.

Brazíliában, Sao Paolóban a Nemzetközi Szertartás és Protokoll Akadémia tagja.

Az Igazságügyi Minisztérium Protokoll Osztályának vezetője volt huszonkét éven át.

 

dr. Vámos Lászlóné a Nemzetközi Protokoll Érdemrend átvétele közben, 2005. március 17-én Madridban.

Az elmúlt harminc év folyamán, számos helyen oktatott protokoll tantárgyat, többek között az ELTE Állam és Jogtudományi Karon, az ELTE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Szakon, valamint előadásokat tartott üzletembereknek, köztisztviselőknek, igazságügyi alkalmazottaknak. Előadásokat tartott külföldön: Sevilla, Madrid, Valencia, Sydney, Sanghaj, és határontúli magyar városokban is: Besztercebánya, Kolozsvár.

Ismeretterjesztő könyvet írt „Nyolc miniszter volt a főnököm, protokoll a gyakorlatban” címmel.

A „Protokoll” című egyetemi jegyzet szerkesztője és társszerzője.

HVG-ORAC Lpa- és Könyvkiadó Kft. megbízásából megírta és összeállította az Üzleti protokoll c. CD-t.

Dr. Vámos Lászlóné saját honlapot is üzemeltet, mely számos értékes információt és cikket tartalmaz protokoll témában. E nagy látogatottságú honlap hasznos és informatív felület a protokoll szakemberek, az üzleti élet képviselői és minden magán ember számára.

www.protokoll-info.hu

Ezúton is köszönjük dr. Vámos Lászlóné támogatását és aktív jelenlétét a Magyar Protokollosok Országos Egyesületében.

Tiszteletbeli tagjaink:

Dr. Sille István

Habsburg György

Sr.D.Carlos Fuente Lafuente

Valamint:

dr. Gálos Júlia protokollszakértő,

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének első tiszteletbeli tagja. Az akkori Művelődésügyi Minisztérium szakfőtanácsosa, a protokoll oktatáshoz szükséges tananyagok egyik kidolgozója, oktatási rendszerbe való integrálásának előkészítője, a protokoll ügyintéző OKJ szakma egyik megteremtője.