2024. május 31-én a Gundel Palota adott otthont a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete (MPrOE) által első alkalommal megrendezett Magyar Protokollosok Napjának.
A rendezvény a protokoll szakma elismerését és szélesebb körű megismertetését célozta, és egyúttal méltó keretet adott az MPrOE által alapított díjak átadásának.

A nap meglepetése az Életmű Díj első alkalommal történő átadása volt, melyet Dr. Vámos Lászlóné Katalin igazságügyi főtanácsos, protokollfőnök asszony, a Nemzetközi Szertartás és Protokoll Akadémia tagja, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke kapott. A laudációt Sáskáné Nádas Ágnes olvasta fel, mely kitért Katalin asszony életének legfontosabb szakmai állomásaira.

A laudációban elhangzott:

“Felbecsülhetetlen értékű MINDANNYIUNK számára mindaz, amit az egész személyével és tudásával mai napig képvisel. Lehetetlen feladatra vállalkoztam e laudációval, mert képtelenség minden érdemét felsorolni. MINDENEK ELŐTT AZONBAN A LEGFONTOSABB, HOGY egy életre meghatározta sokunk szakmai életútját, belénk ivódott minden példamutató tevékenysége: a hatalmas szakmai tudása a szakmai alázattal ötvözve; az elegáns megjelenése és a szelíd kommunikációja; a másik ember minden körülmények közötti megbecsülése és tisztelete; és a tiszta szívű, igaz szeretettel átitatott mosolya, ami a legrövidebb utat jelentette mindig az emberi kapcsolataiban. Mindezt a szellemi örökséget őrizni kívánjuk és továbbadni úgy a protokoll szakmában, mint magánemberként.”

Az Életmű Díjat a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének elnöke Laczkó Rita és főtitkára Bakos Ildikó adta át. Az ünnepélyes keretek között történt elismerést a megjelent szakmai közönség is nagyra értékelte. A hosszú percekig tartó vastaps csak az ünnepelt pulpitushoz lépésekor szűnt meg.

Örökös Tiszteletbeli Elnök asszony meghatódottan és hálásan mondott köszönetet a díjért, de elsősorban azért a támogatásért, mely egész életútján végigkísérte. Megköszönte az Egyesület vezetőségének és tagjainak, hogy továbbviszik a protokollszakmát, hogy lelkiismeretesen és felkészülten végzik a sokszor igen nehéz feladatukat, mellyel hazánk vezetőit támogatják.

Életútjának legfontosabb állomásai, melyek a laudációban elhangoztak:

“• 16 éves korától kezdve egészen a nyugdíjazásáig az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, kezdetben miniszteri titkárnőként, sajtóreferensként, majd 22 évig protokollfőnökként. Összesen 8 igazságügyi minisztert szolgált, több, mint 80 igazságügyi miniszteri delegációt fogadott, továbbá számos, köztük Európa Tanácsi Konferenciát és Kongresszust szervezett,
• Rendkívüli életpályáját magyar állami kitüntetéssel is díjazták: Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét kapta 1996-ban. Ars poeticája kezdetektől mind a mai napig, hogy:
„A protokollos a béke küldötte.”
Ezt nemcsak mondta, hanem így is érezte és ennek megfelelően végezte legjobb tudása szerint mindig a munkáját.

Az, a tény, hogy mi most mindannyian itt állhatunk, az Ő érdeme:
• 1993-ban alapította meg a Magyar Protokollosok Országos Egyesületét (akkoriban Magyar Protokollosok Klubját)
• 1996-ban kezdeményezésére és az egyesület előterjesztésére államilag elismert szakma lett a protokoll, és OKJ-s szakmaként Protokoll ügyintézői megnevezéssel lett engedélyezve. EZ EGY ÓRIÁSI LÉPÉS VOLT A MI SZAKMÁNKBAN! Lehetett hivatalosan tanulni, oktatni, vizsgáztatni
• kezdeményezésére valósult meg az első Protokoll c. Egyetemi jegyzet, amelynek társszerzője volt több tagtársunkkal együtt
• számos egyetemen oktató, vendégelőadó, mai napig is aktív,
• megszámlálhatatlan publikációja jelent meg: a „NYOLC MINISZTER VOLT A FŐNÖKÖM-PROTOKOLL A GYAKORLATBAN” c. ismeretterjesztő könyve sokunk által ismert, és épp ITT, A GUNDEL Étteremben került bemutatásra.

• NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN is elsők között öregbítette hazánk hírnevét és teszi ezt a mai napig is. Hölgyeim és Uraim!!! Spanyolországban 1996-ban figyeltek fel az Egyesületre és rá egy évre megrendezték Sevillában a II. Nemzetközi Protokoll Kongresszust, ahová meghívást kapott és előadást tartott. Az egyesület 14 fős delegációval elkísérhette.
• A előadás sikerére való tekintettel ott rögtön beválasztották a NEMZETKÖZI PROTOKOLL KONGRESSZUSOKAT SZERVEZŐ BIZOTTSÁGBA, /OICPT számos alkalommal vett részt előadóként és nem kis érdeme, hogy az OICP számára kidolgozta annak Etikai Kódexét.
• A Bizottság felterjesztése nyomán Madridban, 2005-ben átvehette a NEMZETKÖZI PROTOKOLL ÉRDEMRENDET,
• MAJD 2006-BAN A PROTOKOLL NAGYLÁNCOT

• SZAKMAI ÉLETPÁLYÁJÁNAK CSÚCSA ÉS EGYÚTTAL HAZÁNK BÜSZKESÉGE IS ANNAK ELISMERÉSE, amelyet protokoll szakember sem Magyarországon, sem Közép-Európában még nem kapott senki: nevezetesen a 2021-ben Brazíliában, Sao Paulóban megalakult Nemzetközi Szertartás és Protokoll Akadémia a tagjává választotta a több évtizeden keresztül végzett nemzetközi szakmai munkája elismeréseként. Három földrész, húsz városából nagyköveteket, professzorokat, egyetemi tanárokat és elismert nemzetközi gyakorlati munkát végző protokollosokat hívtak meg Granadába, a XVIII. Nemzetközi Protokoll Kongresszusra és itt adták át ünnepélyes keretek között az akadémikussá való kinevezést.

MÉLTÁN LEHETÜNK BÜSZKÉK EGY ILYEN KIVÁLÓSÁGRA, AKI MEGBECSÜLÉST SZERZETT A PROTOKOLL SZAKMÁNAK ÉS MAGYARORSZÁGNAK, AKI EGÉSZ ÉLETÉT A GENERÁCIÓKON ÉS HATÁROKON ÁTÍVELŐ ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS KÖZVETÍTÉSNEK SZENTELTE ÉS MI EZT AZ ÖRÖKSÉGET VIHETJÜK TOVÁBB!!
BÜSZKÉK LEHETÜNK ARRA, HOGY AZ ÁLTALA ALAPÍTOTT KÖZÖSSÉGÜNK, EGYESÜLETÜNK A MAI NAPIG ÉL, ERŐSEBB ÉS ELISMERTEBB, MINT VALAHA ÉS MI TÁMASZAI LEHETÜNK EGYMÁSNAK NEMCSAK A HIVATALI ÉLETBEN, DE BARÁTKÉNT IS!
Az osztrák költő és drámaíró Grillparzer -idézetemmel szeretném zárni gondolataimat:
„…És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy és pillantásuk elhitesse veled: szép dolgokért élsz és érdemes élned!”

Dr. Vámos Lászlóné Katalinnal készült egy interjú az MPrOE 30. jubileuma alkalmából, mely itt megtekinthető.