Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

Nemzetközi kapcsolataink

Célkitűzésünk a határon túli magyar társszervezetekkel és intézményekkel való szakmai együttműködés kialakítása a protokoll, rendezvényszervezés és viselkedéskultúra területén.

Kiemelt célunk, hogy a protokollt, mint hivatást megismertessük a jövő nemzedékével. Az egyetemi, főiskolai oktatások során azonban nem csak protokollosokat kívánunk képezni, hanem a kreatív, európai normákat ismerő szakemberképzéshez szeretnénk hozzájárulni.
Nemzetközi tevékenységünk egyrészt a Nemzetközi Protokoll- és Ceremóniaszövetségben (OICP) való tagságunkat foglalja magában (ezen szervezetnek az egyik alapítója vagyunk), hanem a 2014 óta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karával folytatott együttműködést is, melynek keretében állami és diplomáciai protokoll képzéseket tartunk hallgatóik számára. Határon túli felsőoktatási intézményekben sikeres protokoll szakmai konferenciákat tartottunk Beregszászon és Nyitrán is.

Keressen minket!

Megtervezzük a rendezvényszervezés lépéseit, költségvetését, forgatókönyvet készítünk.