Dr. Vámos Lászlóné

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke

igazságügyi főtanácsos, protokoll szakértő, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke

Tanulmányok:

Felsőfokú Tanítóképző Főiskola

francia középfokú nyelvvizsga

ösztöndíjas tanulmányút Franciaországban

Az Igazságügyi Minisztériumban miniszteri titkárnő, sajtóreferens, majd a Protokoll Osztály vezetője voltam huszonkét évig. Feladatkörömet képezte a hazánkba látogató külföldi igazságügy-miniszteri delegációk, valamint nemzetközi konferenciák, kongresszusok programjának szervezése.

  1. július 1-én köszöntem el munkahelyemtől, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium miniszteri kabinetirodájától, a 11-ik miniszteri főnökömtől

1999 – 2004-ig az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon tanítottam és szerveztem a protokoll hazai- és nemzetközi ismereteit.

  1. szeptemberétől az ELTE Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Szakán tanítottam IV. éveseknek a protokoll tantárgyat.

2008- 2009 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartottam bevezető előadást a protokoll témaköréből.

1993-ban megalapítottam a Magyar Protokollosok Országos Egyesületét, melynek 2002. óta az Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke vagyok.

A protokoll ügyintézői szakmával összefüggésben vizsgaelnöki teendőket láttam el a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából.

  1. április hónapban Brüsszelben az Európa Parlamentben tartottam előadást magyar hallgatók részére a protokoll hazai és nemzetközi vonatkozású kérdéseinek ismertetése céljából.

1993-tól kezdve sokszor nyilatkoztam a rádió, a tv adásaiban, valamint számos interjút készítettek velem többek között a Diplomáciai Magazinban” És kinyílnak a kapuk” címmel.

Az elmúlt évek folyamán számos előadást tartottam még üzletembereknek, a hivatalom megbízásából jogászoknak, megyei bírósági elnököknek.

Ebben az évben a több évtizedes szakmai tapasztalataimat ismertettem a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatóinak, Debrecenben a Jogi Egyetemen, két alkalommal az ELTE Bölcsészettudományi Karán, továbbá egyszer a Metropolitán Egyetemen.

Legjelentősebb kitüntetéseim:

Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje /1996/

ELTE Állam és Jogtudományi Kar Pro Facultate Emlékérem /2002/

Madridban, 2005-ben átvett Nemzetközi Protokoll Érdemrend

Protokoll Nagylánc és Életműdíj 2006.

Sydney-ből a Rádió Mozaik –ban elhangzott adás emlékére Emléklap és emlékplakett átadására került sor 2017-ben itt Budapesten.

  1. március 17. óta tiszteletbeli tanára vagyok Madridban működő Nemzetközi Protokoll Iskolának.

Publikációk:

MTV: „Válaszd a tudást. Példabeszéd.” címmel negyven percig beszéltem „A protokoll múltja, jelene és jövője”címmel, melyet kétszer megismételt a televízió.

Ismeretterjesztő könyvet írtam „Nyolc miniszter volt a főnököm, protokoll a gyakorlatban” címmel. Társzerzője és szerkesztője voltam a „Protokoll” c. egyetemi jegyzetnek.

Számos előadás megtartásán kívül rendszeresen publikáltam, szakcikkeket írtam különböző hazai szaklapokban, újságokban.

2010 – 2015. években gyakran beszéltem Ausztráliában, Sydney-ben működő egyik kereskedelmi rádió magyar nyelvű adásában, elsősorban az általános és közéleti viselkedéskultúra kérdéseiről, valamint a protokoll témaköréből néhány fontos szabályról.

A Spanyolországban megjelenő Revista Internacional de Protocolo c. revüben két alkalommal írtam cikket.

A HVG –ORAC megbízásából anyagot írtam „Üzleti protokoll” címmel.

Számos újságcikk jelent meg szakmai tevékenységemről.

Folyóiratok, napilapok, egyéb kiadványokban cikkeim, tanulmányaim jelentek meg folyamatosan:

Világgazdaság

Rendezvényszervezői Kézikönyv 1999.

Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége Hírlevele

Titkárságvezetők, Menedzserek Kézikönyve /RAABE-Klett Kiadó/

EVOÉ Magazin

Élet és Mozdulat c. lap stb.

Új-Zélandban a Magyar Szó c. lapban, cikksorozat jelent írásaimból több éven keresztül.

Őnagysága c. lap

Tanulmányt írtam az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala megbízásából 2000.évben „Viselkedéskultúra az igazságügyi alkalmazottak részére” címmel.

Tanulmányt írtam a Debreceni Jogi Egyetem felkérésére 2018-ban „A protokoll múltja, jelene és jövője címmel, mely ez évben megjelenő szakmai kiadványukban jelenik meg.

A Magyar Közigazgatási Lexikon 1996-ban megjelent számában olvasható az életrajzom családi vonatkozásai.

Honlapom: www.protokoll-info.hu

 

Keressen minket!

Szüksége lenne útmutatásra az illem, etikett és protokoll témakörökben?