Galda Levente

a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének rendes tagja, üzleti kommunikáció (PR, reklám, marketing) szakos közgazdász,
újságíró és közszolgálati kommunikációs szakember.

Mottó: 

„Ignoranti, quem portum petat, nullus suus ventus est.” / „Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” Seneca (Kr.e. 54 – Kr.u. 39)

Szakterületek:
– Vezetői és szervezeti kommunikáció
– Médiaszereplés és meggyőző kommunikáció
– Válságmenedzsment és kríziskommunikáció
– Mediáció és konfliktuskezelés
– Beszéd-, tárgyalástechnika és nonverbális kommunikáció
– Vezetői kommunikáció a gyakorlatban
– Kultúrdiplomácia és kulturális szaktanácsadás
– Pályázatírás és kultúrmenedzsment

Társadalmi szerepvállalás:
A „PRO CULTURA” (2017) és „Nemzetiségünkért” (2023) díjas Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület alapító elnöke.
A Hungarikum Kulturális és Művészeti Egyesület, ill. a KÓTA – Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos Szövetsége tagja.
Az IDENTITA Szlovák Egyesület elnökhelyettese, a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata Kulturális Egyesülete alelnöke, továbbá a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának tagja.
Az Országos Szlovák Önkormányzat képviselője, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat tagja, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata elnöke.
A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója, valamint a Szlovákok Világszövetsége rendes tagja.

Díjak, elismerések:
„Nemzetiségünkért” díj (2023)
„PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” állami kitüntetés (2017, 2022)
KÓTA Aranypáva Nagydíj (2019)
Hunfalvy Plakett (2000)
Kazinczy Emlékérem (1997)

***

A legtöbben nem születünk vezetőnek, és legtöbbször nem is tanuljuk ezt a „szakmát”. Útközben, számos nehézségen keresztül válunk vezetővé, és gyakran csak utólag, visszatekintve látjuk át és értjük meg a folyamatot. Vezetőként mi is tisztában vagyunk azzal, hogy a kritikus helyzetekben ösztönösen, az évek során berögződött minták alapján döntünk és viselkedünk: egyszer helyesen, máskor helytelenül.
Gyakorlatorientált vezetőfejlesztő oktatási programjaim, valamint tréningjeim gyors és hatékony eszközökkel segítik a modern vezetői készségek, ill. szakmai ismeretek elsajátítását és bővítését – jövőbeli, kezdő és gyakorlott vezetők számára egyaránt. Tapasztalatom és meggyőződésem szerint a vezetés – mint minden más szakma – tanulható. A vívódások helyett lehet magabiztosan dönteni és helyénvalóan viselkedni a legnehezebb szituációkban is!
Kommunikáció nélkül azonban az emberek képtelenek a közös cél érdekében összehangoltan cselekedni. Mintzberg bizonyította, hogy vezetés nincs kommunikáció nélkül, ugyanis a vezetői szerepek mindegyike összefüggésben áll a kommunikációval, és a vezetői munka döntő hányadát a verbális kommunikáció teszi ki. A jó kommunikáció tehát elengedhetetlen a menedzseri, vezetői munkához. Ha a vezetők valóban olyan emberek, akik a munkát mások segítségével, irányításával végzik el, akkor kommunikálniuk kell, különben munkájuk akadályokba ütközik. Mindezek tükrében megállapítható, hogy a kommunikáció az a legfontosabb vezetői képesség, amely az összes többinek az alapja, azokat befolyásolja.
A szervezeteknek kiváló kommunikációs készségű vezetőkre van szükségük, akik képesek embereket motiválni, utasítani és tanácsokkal ellátni, képesek hatékony csoportokat felépíteni, jól tárgyalni, munkatársaik potenciáljait feltárni, jól fejleszteni és megfelelően viszonyulni az emberekhez a szervezet minden szintjén. A vezetőkre hatalmas felelősség hárul a megfelelő szervezeti kommunikáció kialakításával kapcsolatban. A személyes kommunikációs stílusukon is múlik, hogy mennyire tájékozottak a kollégák a szervezeti célokról, a vízióról, jövőképről, illetve rendelkeznek-e kellő információval az aktuális változásokkal kapcsolatban. Tisztában vannak-e az elvégzett munka eredményével, minőségével, kapnak-e visszajelzéseket? Mennyire elkötelezettek és elégedettek, azaz milyen a munkahelyi légkör, milyen a kapcsolat a kollégákkal? Mennyi konfliktus van a szervezetben?
Oktatási tematikám mentén a vezetői kommunikáció és konfliktuskezelés gyakorlati eszköztárának, továbbá módszereinek feldolgozásával nyújtok gyakorlati segítséget a mindennapi kihívásokhoz.

 

Keressen minket!

Szüksége lenne útmutatásra az illem, etikett és protokoll témakörökben?