Magyar Protokollosok Országos Egyesülete

Tagfelvétel

Tagság előnyei

Érdemes egyesületünk tagjainak sorába lépni, mert:

 a protokoll területén jelentős tapasztalatot szerzett, nemzetközi szinten is elismert szakemberek körében fejlesztheti elméleti és gyakorlati tudását;

  • a szakmai előadások, tapasztalatcserék során a protokoll általános ismeretei mellett számos, a protokollhoz kapcsolódó speciális terület nélkülözhetetlen is friss ismerethez juthat; 
  • az Egyesület által szervezett programok alkalmával megismerkedhet újdonságnak számító helyszínekkel, kiemelkedő színvonalon teljesítő szolgáltatókkal, kapcsolatokat építhet a szakma jelentős szereplőivel;
  • az Egyesület hírlevele útján folyamatos tájékoztatást kap a szakmát érintő legfrissebb hírekről, aktualitásokról;
  • tagságával hozzájárul a protokoll szakma elismertségének megszilárdításához, az etikai normák elfogadásának terjesztéséhez;
  • a képzés és tapasztalatcsere során szerzett ismereteket felhasználva a szakmai munkájában kiteljesedhet, eredményesebb lehet.

Tagfelvétel szabályai

Érdeklődés esetén kérjük, hogy az Egyesület Alapszabályának és Etikai Kódexének megismerését követően (honlapunkról letölthető) a kitöltött szándéknyilatkozatot és egy szakmai önéletrajzot e-mailben a titkarsag@protokollegyesulet.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

Az egyesületi tagság háromféle minősítésű lehet:

  • rendes tag: protokoll szakember (protokoll tagozat), a protokoll szakmát segítő, azzal szoros együttműködésben álló szolgáltató magánszemély (szolgáltatói tagozat)
  • támogatói tag: a protokoll szakmát kiszolgáló, támogató cégek (üzleti tagozat)
  • hallgatói tag: protokoll szakmát tanuló hallgató (hallgatói tagozat)

A tagfelvétel elnökségi hatáskörbe tartozik, az elnökségi ülés keretében zajlik. A jelölt felvételéhez egy tag ajánlása szükséges, miután az elnökség dönt a felvételről. A tagfelvételt követően a Titkárság értesíti a jelöltet a jelentkezés elfogadásáról és a tagi minőségről. Az új tag a tagsági díj befizetését követően jogosult az Egyesület életébe bekapcsolódni (programokon, közgyűlésen részt venni, tisztségre jelentkezni stb.)

A tagdíj éves mértéke rendes tagok esetén 24.000 Forint/év, támogatói tag/üzleti tagozat estén a rendes tagdíj +50%-a, azaz 36.000 Forint/év, a hallgatói tagozat részére a rendes tagdíj -50%-a, azaz 12.000 Forint/év.